Reference - Kamp Borik Falkensteiner

Detalji projekta

  • Naziv projekta: Kamp Borik Falkensteiner
  • Klijent: Falkensteiner
  • Lokacija: Zadar
  • Datum: 2019
  • Obuhvat: 8 ha

Info: 

Uređenje zelenih površina u Kampu odnosilo se na uređenje parcela sa živicama i novom sadnjom stabala kojima će se omogućiti ugodan boravak u hladu stabala. 

Poseban izazov bile su zelene površine unutar mobilnih kučica gdje su stvorene zelene oaze pune aromatičnog bilja i stabala.